info@atiers.nl
078 6229086

Blockchain

Een BaaS oplossing staat voor een blockchain as a service

Steeds meer bedrijven zoeken naar een makkelijke manier om te verkennen wat de mogelijkheden van de blockchain-technologie kan betekenen voor het verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Vaak missen bedrijven die nodige expertise om een eerste stap te zetten en daarom wordt er gebruik gemaakt van specifieke BaaS dienstverleners.

Stratis heeft een ontwikkelplatform ontwikkeld waarbij ontwikkelaars applicaties kunnen ontwikkelen met C# en het Microsoft.NET framework. Die ontwikkelaars kunnen dan ook op het nStratis platform die parallel  zijn met de blockchains van Ethereum of Bitcoin.

Ethereum is een gedecentraliseerd platform voor applicaties. het Ethereum netwerk is geoptimaliseerd om bepaalde regels uit te voeren wanneer bepaalde criteria zijn bereikt, zoals bij een contract. Een belangrijke toepassing is het uitvoeren van smart contracts.

Voordelen Blockchain:

  • Gedecentraliseerd platform
  • Slimme contracten
  • Innovatief
  • Vertrouwen
  • Veilig

Smart contracts (slimme contracten) zijn contracten die digitaal zijn vastgelegd en instructies uitvoert op basis van inkomende data van het netwerk. Ethereum Smart contracts worden geprogrammerd in Solidity is een contractgeoriënteerde taal op hoog niveau voor het implementeren van slimme contracten. Het werd beïnvloed door C ++, Python en JavaScript en is ontworpen om te richten op de Ethereum Virtual Machine (EVM). Wanneer de uitkomst van de smart contract bij het netwerk bekend is, zal een smart contract zichzelf automatisch uitvoeren. Met andere woorden: als aan voorwaarde A en/of B wordt voldaan, dan gebeurt C.

Het voordeel van smart contracts is dat de blockchain een gedecentraliseerde manier is om contracten te checken en uit te voeren. Gedecentraliseerd wil zeggen dat er niet één centrale server is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook. Het gedecentraliseerde aspect zorgt ervoor dat het erg moeilijk is om fraude of censuur te plegen. Derde partijen zijn hierdoor niet in staat om ongeautoriseerd het contract te wijzigen.

Blockchain is de toekomst. Atiers zal u begeleiden naar de beste specialisten als u een oplossing in de blockchain wilt ontwikkelen.

Meer weten over onze diensten?