Algemene Voorwaarden ICT

Nederland ICT Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing.